Eigendommen in Bos

Bosgebied gelegen te Kampenhout – ref.: 3930

Bosgebied (2 percelen) met een totale oppervlakte van 7288 m². Mooi stuk bosgrond gelegen ten noorden van de dorpskern van Nederokkerzeel en in de zuidelijke rand van het woonpark gekend als Ter Bronnen. De percelen hebben in het gewestplan volgende bestemming: woongebied. Ze zijn echter gelegen in een speciale beschermingszone, nl. het Habitatrichtlijnengebied. Kadastraal gelegen: Kampenhout, 3e Sie A nr 182 C P0000 (6108 ...

Vergelijk eigendommen